zverejnovanie

 

Sekretariát VPP SPU, s.r.o.       
e-mail  : horniakova@stonline.sk
037 6316314
037 6316315 - fax

Ing. Pružinský Jozef, PhD.
technicko – investičný námestník VPP SPU, s.r.o.
e-mail: pruzinskyj@stonline.sk
037 6316312      
0903 473937

Ing. Kubaľová Jozefína
Vedúca závodu Oponice
e-mail: vppoponice@stonline.sk
038 5317181
0904 206628       

Ing. Radzo Peter
vedúci závodu Kolíňany
radzopeto@gmail.com
0911 425600       

Ing. Piterka Patrik
Vedúci ŽV Oponice
vkfd@centrum.sk
0903 746168      

Ing. Poliaček Milan
Vedúci ŽV Žirany
0904 660298         

 

2010©VPPSPU